Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

slimak258
9381 660f 500

November 14 2017

slimak258
7073 e599 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabagatela bagatela

November 02 2017

slimak258
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viahouseofpain houseofpain

October 22 2017

slimak258
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromhelven helven viadangel dangel
slimak258
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadangel dangel

October 12 2017

slimak258
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

September 14 2017

slimak258
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 02 2017

slimak258
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaelloko elloko

September 01 2017

5752 a163
Reposted frommartinini martinini viaszydera szydera

August 16 2017

slimak258
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
slimak258
1716 6450
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

August 15 2017

slimak258
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaszydera szydera

August 14 2017

slimak258
3452 cc20 500
Reposted frombenus benus viaki-adi ki-adi

August 11 2017

9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaszydera szydera

August 10 2017

slimak258
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack

August 07 2017

slimak258

August 03 2017

slimak258
1763 646c
Reposted fromnyaako nyaako
slimak258
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viaszydera szydera

July 26 2017

slimak258
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 25 2017

slimak258
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
— Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl