Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

slimak258
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin

November 07 2018

slimak258
5462 0647
Reposted fromSayid Sayid viairmelin irmelin

October 23 2018

slimak258
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaintotheblack intotheblack

October 17 2018

slimak258

October 05 2018

0049 c372
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera

April 12 2018

slimak258
1661 6a05 500
Reposted fromseaweed seaweed

April 11 2018

1291 c2fc
Reposted fromunco unco viaJagodowa7 Jagodowa7

April 09 2018

slimak258
2816 9a24
Reposted fromjanuarydevil januarydevil viaJagodowa7 Jagodowa7

March 29 2018

slimak258
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPinkpills Pinkpills

March 15 2018

slimak258

Acidland

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Po co ten stres, myślisz, że nie masz nic
każdy ma - nawet ty
czasem trzeba to po prostu znaleźć
miłość, noc i deszcz, życie też
dlatego warto starać się
powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart
znajdź to w sobie, tak


Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Ten kraj jest jak psychodeliczny lot
czujesz, że nie zmienisz nic
spróbuj wziąć z tego coś
to przecież twoje życie jest
popełniaj błędy i naprawiaj je
gdy dotkniesz dna, odbijaj się
wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał


Nie poddaj się, bierz życie jakim jest
i pomyśl, że na drugie nie masz szans

Odetchnij więc
zastanów się
znajdź jego sens
bierz życie takim jakie jest
i ciągle szarp
i zmieniaj je
przed siebie idź
bierz życie takim jakie jest
i zmieniaj je
i ciągle walcz
przed siebie idź


Myslovitz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 06 2018

slimak258
0168 fe2e
Reposted fromnexxt nexxt viabarszczowa barszczowa

March 01 2018

slimak258
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viakredkowa kredkowa

February 21 2018

slimak258
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

February 15 2018

slimak258
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin

January 25 2018

slimak258
5987 760d
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

December 22 2017

slimak258
8509 4bf2
potter.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaki-adi ki-adi

November 22 2017

slimak258
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabotanyplay botanyplay

November 21 2017

slimak258
4247 0080 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahouseofpain houseofpain

November 15 2017

slimak258
9381 660f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl